Mileu

Milieumanagement van Dolezych gecertificeerd volgens DIN EN ISO 14001 – Dolezych – voorloper in de branche.

Naast het kwaliteitssysteem volgens DIN EN ISO 9001 heeft Dolezych, de producent van staalkabel, hijs- hef- en ladingzekering-techniek uit Dortmund, ook het milieumanagementsysteem gecertificeerd. Omdat het kwaliteit management en het milieu management sterk met elkaar verbonden zijn heeft Dolezych een compleet geïntegreerd managementsysteem opgezet waarbij beide met elkaar verbonden zijn.

Wat heeft het milieumanagementsysteem voor nut? Wat in aanvang als een modeverschijnsel leek te worden neergezet is uitgegroeid tot een ecologische en operationele vereiste voor iedere onderneming. Bescherming van het milieu, het juiste gebruik van grondstoffen en hulpmiddelen, het gebruik van milieuvriendelijke technologieën zijn een integraal onderdeel van het kwaliteitsbeleid van Dolezych. Kwaliteit, schone productieprocessen, en dus een schoon milieu behoren bij iedere serieuze onderneming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van toekomstige generaties. Wat is het milieuzorgsysteem? Het systeem heeft drie pijlers.

 

1. behandeling van afval

a) is het afval gescheiden?,

b) het eventueel uitval/afval voorkomen en

c) het gebruik van materialen op basis van het werkelijke verbruik waarbij restafval wordt voorkomen.

 

2. de arbeidsveiligheid

a) door middel van optimale interne communicatie,

b) interne en externe personeelsopleiding en uiteindelijk

 

3. organisatie van machine en gebruik maken van de faciliteiten,

zorgen voor toezicht en onderhoud van de machines. Fouten, productieverliezen en mogelijke effecten op het milieu zijn zoveel mogelijk van te voren uitgesloten.

 

Wat is het voordeel voor onze klanten? Optimale materiaal gebruikt, optimale productieprocessen en afval – vermijden en zo onze kosten onder controle houden. Dientengevolge kunnen de producten worden aangeboden tegen een goede prijs en kunnen we deze prijs ook in de toekomst acceptabel houden. Goed opgeleide medewerkers, een „zero-defect-strategie“ en goed onderhouden, moderne machines zijn een garantie voor het behouden en optimaliseren van de huidige stand van de techniek en de kwaliteit en dus cruciaal voor naleving van onze afspraken met onze klanten.

Waarom certificering volgens DIN EN ISO 14001 en niet „EG eco audit“? De certificering volgens DIN EN ISO 14001 is wereldwijd geaccepteerd. Wanneer het alleen geldig in Europa zou zijn „EG eco audit“ zou deze zogenaamde „jaarlijkse milieuverklaring“ door een revisor jaarlijks ondertekend worden, zonder dat er gekeken wordt naar de inhoud. Bovendien, is de inschrijving in een register milieu site bij de kamer van Koophandel geëlimineerd. De hieruit volgende kosten bespaart Dolezych en dit onderstreept het belang om ook in de toekomst een goede prijs/ kwaliteit te kunnen aanbieden.