Seminar PSA

Seminar PSA – 2 dagen

 

Al op 1 meter werkhoogte zijn persoonlijke beschermingsmiddelen vereist. Als er geen technischePersönliche-Schutzausrüstung-Seminar-Dolezych-21 faciliteiten beschikbaar zijn, moeten de persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) veiligheid borgen.

Onze tweedaagse seminar omvat de opleiding tot deskundige voor PSA.

De deelnemer is na succesvolle afronding van het seminar (overeenkomstig BGG 906) bevoegd de persoonlijke beschermingsmiddelen volgens BGR 198 te keuren. Hij kent de huidige wetten, verordeningen en beleid, evenals de huidige stand van de techniek. Als expert herkent hij onregelmatigheden en kan beoordelen welke PSA het meest geschikt is. Reddingsgereedschappen vallen niet onder de inhoud van de cursus.

Door een schriftelijk en praktijk examen aan het einde van het seminar, „Persoonlijke beschermingsmiddelen“  ontvangen de deelnemers het bewijs van deze bevoegdheid.

 

 

Doelgroep:

veiligheid specialisten, veiligheidskundigen, toezichthouder, leidinggevenden en gebruikers van persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Voor het programma en de data neemt u contact op met Dolezych Benelux of schrijf u online in op onze website https://dolezych.de/seminare/personliche-schutzausrustung